BFC besøger Christiansborg og Beskæftigelsesministeriet

Den 19. februar var Brandfolkenes Cancerforening (BFC) på besøg hos MF’ere på Christiansborg og en tur i Beskæftigelsesministeriet. BFC tilbød sin hjælp i det vigtige arbejde omkring de kommende undersøgelser og der blev fra Beskæftigelsesministeriets side besluttet at inddrage BFC i processen.

Budskabet fra BFC var klart.

  • At give kommentere de redegørelser som Arbejdsskadestyrelsen (ASK) og Arbejdstilsynet (AT) er udkommet med på baggrund af Beskæftigelsesminister Mette Frederiksens bestilling.
  • ASK redegørelsen er allerede mangelfuld da den ikke indeholder de sidste nye store og vigtige studier, men viser dog alligevel at brandfolk er mere udsat for kræft end befolkningen generelt og set med BFC’s øjne tydeligt viser behovet for en dansk lovgivning på linje med den Australske. Der er ikke brug for en udvidelse af ASK’s erhvervssygdomsliste da det ikke ændrer noget som helst for den enkelte kræftsyge brandmand og dennes familie. Det ses tydeligt med alle de afslag som ASK for tiden ”sprøjter” ud og på, for os at se, spinkle og yderst urimelige grundlag. Det betyder dog ikke at ASK gør noget ”ulovligt” overhovedet, med viser blot behovet for lovgivningen. ASK systemet duer ikke i forholdet til kræftramte brandfolk.
  • AT har haft et stærkt fokus på visse ting som bl.a. rene branddragter og procedurer hvilket er udmærket, men langt fra tilstrækkeligt for at sikre et sundt arbejdsmiljø for brandfolk. Visse steder er der malet et skønmaleri overfor tilsynet. Også her kunne AT’s arbejdsmetoder gøres mere retvisende og give et mere fuldkomment billede ved f.eks. at have samtaler med brandfolkene uden tilstedeværelse af ledelserne, da deres tilstedeværelse gør at mange ikke tør fortælle hele sandheden.
  • At sørge for at bringe politikerne up to date med den nyeste viden og studier på området som ikke var inkluderet i redegørelsen fra ASK. Disse studier viser som andre lignende studier lavet med ”rigtige” brandfolk, at brandfolk er mere udsat for kræft end befolkningen generelt.
  • At gøre klart hvorfor en dansk undersøgelse kan være skadelig hvis den ikke laves ordentligt, nu hvor det er besluttet at den skal laves. Der er mange faldgrupper i en sådan undersøgelse der, hvis de ikke medtages risikerer at undersøgelsen i bedste fald bliver ubrugelig. BFC tilbød sin hjælp i det vigtige arbejde og der blev fra Beskæftigelsesministeriets side besluttet at inddrage os i processen.
  • At gøre politikerne klart, at det i fremtiden ikke bliver sundere og sikre for hverken brandfolk, borgere og miljø med de tiltag der diskuteres for tiden, som længere responstid og færre brandfolk på grund af nedskæringer og på grund af de kræfter der urimeligt kæmper for at gøre det nemmere at bruge brandbare materialer i byggerier der under brand udvikler særdeles giftige og dødelige stoffer og som medvirker til hurtigere og voldsommere brandspredning og. Alt dette harmonerer ikke og vil formegentlig kun komme til at koste menneskeliv.

Der blev diskuteret en del andre ting som relaterer til brandfolks sundhed og sikkerhed som bl.a. behovet for mere og bedre uddannelse og udstyr. Det er og bliver arbejdsgiverend fulde ansvar, at arbejdet sker sikkerheds og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt og det hjælper altså ikke noget at ”punke” den enkelte brandmand for ikke at opføre sig korrekt på et brandsted hvis han/hun ikke har den fornødne træning og udstyr til rådighed. Der er brandmanden uselvisk og tilsidesætter sin egen sikkerhed for at redde andre… En brandmand vender aldrig ryggen til samfundet og fortjener i det mindste at blive bakket op af samfundet og politikkerne når det går galt for ham/hende. Brandfolk kan ikke kontrollere sit eget arbejdsmiljø som alle andre civile arbejdspladser og kan ikke beskytte sig 100% imod skadelige stoffer.

Den opbakning har de fra en del politikere i fra alle fløje i Dansk politik og her er vi nødt til at fremhæve følgende danske politikere som har indsigt, forståelse og hjerte for brandfolk.

  • Mette Frederiksen. Socialdemokratiet
  • Jørgen Arbo Bæhr. Enhedslisten
  • Liselott Blixt. Dansk Folkeparti

I alle de mere end 50 lande verden over der har lavet en fair lovgivning for brandfolk har der været enighed blandt alle partier og opbakning blandt befolkningen. Det kan og skal vi opnå her i Danmark som det første land i Europa og vise vejen.

Som bilag til denne nyhed og som led i BFC’s åbenhed vedhæftes det arbejdspapir som BFC arbejde ud fra ved møderne og som er udleveret til alle mødedeltagerne.

På BFC’s vegne
Tommy Bækgaard Kjær