BFC rapport og analyse af BIO og EPI studierne, oktober 2017

Rapport og analyse af Biomonitoreringsstudie (BIO brand) og Epidemiologisk studie (EPI brand) for danske brandmænds eksponering for sundhedsskadelige stoffer og risiko for kræft (9.061 brandfolk) og hjerte-kar sygdomme (11.691 brandfolk). BIO brand afsluttet delvist. EPI brand afsluttet. Oktober 2017.

BFC rapport og analyse af BIO og EPI studierne, oktober 2017 (PDF)