En rapport med nordiske brandmænd fra 2014 viser intet nyt

I Februar 2014 fortalte Beskæftigelsesministeren Mette Frederiksen at hun ville sætte gang i to nye forskningsprojekter der skal afdække risikoen ved at arbejde som brandmand. Det viser sig nu at der allerede findes en nordisk rapport fra Januar 2014 der har undersøgt risikoen for at få kræft som brandmænd. Rapporten viser at der er en forhøjet risiko for mange af de samme kræftformer som både LeMaster et al. (2006) og Daniels et al. (2013) har dokumenteret. Det giver derfor ikke umiddelbart nogen mening at igangsætte to nye projekter, fordi det endelig resultat blot vil blive det samme og ikke vil ændre det store internationale billede.

Det viser sig også at den nordiske rapport har en række svagheder:

  • Flere af udregningerne er baseret på få tilfælde af en givet kræftform
  • Der kigges ikke på hvor mange år man har været ansat
  • Intervallet for aldersgrupperne er for store (30-49, 50-69, 70+)
  • Der har været store nedskæringer de sidste mange år og flere tidligere
    brandfolk vil derfor ikke indgå i undersøgelsen, hvis de efterfølgende har fået kræft

Når man arbejder med statistisk vil man helst arbejde med store tal da dette giver en større sikkerhed for det endelig resultat. Det at vi i Norden ikke er lige så mange mennesker som i f.eks i USA betyder at antallet tilfælde vil være tilsvarende lavere. Et lille antal tilfælde vil derfor give en stor usikkerhed omkring resultatet.

Problemet med det store alders interval er at flere kræftformer tager mange år at udvikle. Der er nemlig en større risiko for at få en givet kræftform når man er 49 år end når man er 30 år. Det betyder at resultat med god sandsynlighed kan vise sig at blive mere positivt end det bør være. Problemet gør sig også gældende for aldersgruppen 50-69 for her vil antallet af en række kræftformer begynde at konvergere med normal befolkningen når man nærmer sig de 69 år. Det betyder, at man igen skævvrider resultatet til at blive mere positivt end det formentlig burde være.