Ny forening skal redde brandfolk

”BrandFolkenes Cancerforening og Indsamling” er foreningens officielle navn, men forkortes
til ”BrandFoklenes Cancerforening”, eller slet og ret ”BFC”.

Foreningens stiftere har efter en grundidé fra Tommy Bækgaard Kjær arbejdet seriøst med oprettelsen igennem mange måneder og formålet er klart. Nemlig at skabe et langt sundere arbejdsmiljø for brandfolk i Danmark så sygdomme reduceres til et ”normalt” niveau. Et arbejde som foreningens bestyrelse også håber på kan gavne andre faggrupper og befolkningen på længere sigt. BFC vil søge samarbejde med alle som har berøring og/eller interesse med faget og håber på deres støtte. Det vil gavne alle…

I foreningens formålsparagraf står der:

Formålet er: BFC’s formål er, at forfølge en vision om, at skabe et arbejdsmiljø for alle brandfolk i Danmark, der bringer tilfælde af cancer og andre sygdomme ned på et niveau der ligger under befolkningsgennemsnittet inklusiv ” healthy workers effect”. Og at støtte ramte brandfolk og deres nærmeste familie/efterladte, igennem:

  • A. politisk lobbyarbejde, der skal føre til en ”fair lovgivning” der anderkender visse cancertyper som erhvervsrelaterede sygdomme, på lovgivningsniveau som det ses i f.eks. Canada.
  • B. at støtte ramte brandfolk og deres nærmeste familie/efterladte, eksempelvis via. støttegrupper, rådgivning og andet.
  • C. at oplyse politikere, befolkning og brandfolk om brandfolks arbejde og at bringe brandmanden i fokus igennem f.eks. elektroniske medier, undervisning og foredrag.
  • D. alle relevante resultater og oplysninger som BFC opnår selvstændigt og/eller i samarbejde med andre og som kan have almenhedens interesse og/eller komme almenheden til gavn vil blive delt.
  • E. søge at styrke BFC’s økonomiske validitet igennem bl.a. fondsansøgninger, sponsorrater, div. vedligeholde og udbygge globale kontakter via. Brandfolkenes Organisation.
  • F. at anmelde, følge og medvirke til behandling af cancersager af særlig betydning igennem Arbejdsskadestyrelsen ASK.
  • G. at holde fokus på, at dansk og europæisk lovgivning overholdes i danske beredskaber.
  • H. at fremme forebyggelse af sygdomme hos brandfolk, med særlig fokus på cancer igennem f.eks. samarbejde med andre organisationer/virksomheder, eller ved BFC’s eget arbejde/udvikling af materiel, procedurer og andet.
  • I. at fremme general sundhed for alle brandfolk.

Første støtte kom fra Brandfolkenes Organisation

Brandfolkenes Organisation og den del af den danske befolkning som har støttet brandfolkene ved købet af ”Brandfolkenes Cancersløjfe” blev de første til at støtte BFC. Regnskabet fra sløjfen er opgjordt og overskudet doneret ubeskåret til BFC. Således blev der doneret kr. 43.393,63 til BFC.

”Jeg er glad for, at så mange brandfolk og andre borgere fra hele landet har støttet ”Brandfolkenes Cancersløjfe” og vi skylder dem alle en stor tak” siger BO’s formand Jesper Bronée og tilføjer ”derfor har vi nu også givet BFC muligheden for at markedsføre sløjfen selv og derved kan befolkningen støtte BFC direkte hvilket jeg vil opfordre til, men den kan selvfølgelig også stadig købes igennem BO hvis man ønsker det”.

Hvem kan blive medlem i BFC

”Alle kan blive medlem af BFC for kr. 35,- om måneden. Og vi mener alle” siger BFC’s næstformand og medstifter Stig Flemming Pehrson ”brandfolk selvfølgelig, men også politifolk, soldater, skorstensfejere og alle andre faggrupper er velkomne til at melde sig ind. Men også borgere i almindelighed er mere end velkomne som medlemmer. Alle har jo gavn af brandfolkenes arbejde og mange vil med tiden kunne drage nytte af BFC’s arbejde i fremtiden, er vores håb”.

Poul Lørup Larsen, som er en af de andre medstiftere siger ”til virksomheder og alle slags
foreninger, som ønsker at støtte os kan vi tilbyde særlige medlemsskaber med helt særlige
muligheder for at udbygge sit netværk igennem foreningens arrangementer”.

Hvordan bliver man medlem

Alle kan som sagt blive medlem af BFC og man kan melde sig ind ved at skrive til foreningens Sekratariatsansvarlig Christian Jacobsen på cl@brandcancer.dk eller via vores hjemmeside.