Undersøgelse: Kræft risiko høj for brandmænd udsat for brændende brand hæmmende stoffer

Mario Moretto BDN Staff.
Bangor Daily News (Maine)

PBDE, (Bromeret flammehæmmer) anvendes som flammehæmmere i bl.a. møbler, tæpper, plast, computere og skum isolering.

Ellsworth, Maine – Ny forskning fra en Blue Hill videnskabsmand viser, at under en brand, er brandmænd udsat for farlige niveauer af giftige, kræftfremkaldende kemikalier der dannes, når kommercielle flammehæmmere brænder.

At brandmænd udvikler kræft i et alarmerende tempo er ikke nyt for branchefolk og forskere. Men Dr. Susan Shaw, grundlægger og direktør for Marine Environmental Research Institute, siger, at der er stadig en masse at lære. Shaw og et team af andre forskere har for nyligt offentliggjort resultaterne af en undersøgelse om brandfolk i San Francisco.
“Vi ved, at blandt brandfolk, er der en høj rate af kræft, den kendsgerning kender vi “, sagde Shaw i et interview fredag. ”Så nu leder vi efter, hvordan denne kendsgerning fremkommer. Hvilke kemikalier er det, der kan være årsag disse kræftformer? Har brandmændene mere i blodet af disse stoffer, umiddelbart efter bekæmpelse af brand? ”
I undersøgelsen testedes blod på 12 brandmænd, umiddelbart efter slukning af en brand. Resultaterne var slående. Forskerne bag undersøgelsen, herunder Shaw, konkluderede, at brandfolk er på et endnu højere risikoniveau for at få kræft end tidligere antaget.
Niveauer af polybromerede diphenylethere, eller PBDE, var tre gange højere end niveauet i den almindelige amerikanske befolkning, med en mængde på 135 dele pr milliard sammenlignet med det nationale gennemsnit på 40 dele pr milliard.

PBDE anvendes som flammehæmmere i bl.a. møbler, tæpper, plast, computere og skum isolering. En voksende mængde af beviser, tyder på kemikalierne er giftige for mennesker og dyr.

To former af PBDE blev udfaset af produktion i 2004 på grund af sundhedsmæssige betænkeligheder. Shaw siger, begge er opført som forbudte kemikalier i henhold til Stockholm-konventionen, en traktat med sigte på at fjerne svært nedbrydelige organiske miljøgifte.

Undersøgelsen viste også, at nogle af de brandmænd akkumulerede høje niveauer af dioxiner og furan. To stoffer der er forbundet med kræft og andre sundhedsrisici og der er dannes, når flammehæmmere brænder. Niveauerne i brandmænd blev fundet at være “hundrede gange højere end der nogensinde har været påvist i den almindelige befolkning,” sagde Shaw.

For John Martell, en Portland brandmand og formand for Professionelle Brandfolk i Maine, er det ikke bare forskning, der forbinder hans profession med langsigtede sundhedsmæssige risici. Det er hverdags realitet.
“Der er en gruppe af brandfolk i 50’erne og begyndelsen af 60’erne her, der netop er gået på pension,” sagde han. “Ud af denne gruppe, kan jeg umiddelbart komme i tanke om mindst 14, som har fået kræft. Vi har mistet et par folk pga. kræft i det sidste 1½ år. Når du kigger rundt, og spørger andre mennesker, der ikke har et job som brandmand, ser du ikke samme antal.”

“Vi har altid bekymret os om brandfolk som bliver dræbt i tjenesten på grund af bygnings kollaps, og den slags ting,” sagde Shaw. “Men den skjulte fare i dag er, hvad der er i den røg og det støv, som de indånder eller indtager, eller komme på deres hud. Og det kan ikke undgås i et brandforløb.”

Kemiske flammehæmmere har været anvendt i årtier. Tidligere typer blev forbudt i slutningen af 70’erne, efter at de viste sig at udgøre alvorlige sundhedsmæssige risici, herunder non-Hodgkins lymfom (en kræftform i lymfekirtler, red.). Shaw sagde, at eftersom flere beviser tårner sig op omkring faren ved moderne flammehæmmere, er producenter allerede ved at finde erstatningsstoffer, men de er også ”besværlige”.
”De foreslåede erstatningsstoffer er ikke meget anderledes, kemisk, end de kemikalier, de erstatter,” sagde hun.

The American Chemistry Council, en industri handels gruppe, (branche organisation, red.) sendte sidste år en erklæring ud, hvori de forsvarer kemiske flammehæmmere, og siger, at de er nødvendige for at opfylde sikkerhedsstandarderne og tvivler på at undersøgelser, vil vise en årsagssammenhæng til kræft.
Men i en undersøgelse lavet af Chicago Tribune 2012, om flammehæmmere fandt man, at den kemiske industri har manipuleret med videnskabelige resultater, for at overvurdere effektiviteten af flammehæmmere og nedtone de sundhedsmæssige risici.

Shaw siger at der planlægges en større undersøgelse af brandmænd i New York. Forskere vil undersøge blodet på omkring 300 brandfolk i Albany, i et forsøg på at finde indikatorer for kliniske tilstande, der kan være præ- kræft.
Formålet med undersøgelsen er at binde den kemiske eksponering til de kliniske resultater, for yderligere at bevise forbindelsen mellem PBDE i brandmænds blod og den høje erhvervsrisiko for kræft og andre kroniske sygdomme.

Shaw sagde det ultimative mål er at overbevise Kongressen til at vedtage love, der regulerer kemikalier såsom PBDE gennem lovgivning. En sådan opdateret ”Sikker kemikalielov”, ville stramme tilsyn og regulering af risikable kemikalier. Maine senator Angus King er en af lovens forgangsmænd.

Men det er også i bestræbelsen på at minimere brandmænds eksponering og for at tage sig af dem, hvis de bliver syge.

Chief Richard Tupper fra Ellsworth Brandvæsen viste en rengørings procedure på byens brandstation om torsdagen.
Røg, sod og støv indeholdende disse farlige kemikalier, dækker ofte en brandmands grej og tøj, i løbet af en indsats og “forbrændingsprodukterne, der lægger sig på slukningsudstyret/uniformen gasser bogstaveligt af, i op til flere dage efter branden, hvis det ikke er skyllet/vasket ordentligt,” tilføjer Tupper. “Man absorberer disse biprodukter blot ved at stå her på stationen.”
Så derfor rengør Ellsworth brandmændene ofte deres redskaber, før de selv forlader brandstedet. De har også købt specielle vaskemaskiner der udelukkende må bruges til branddragter.

Martell, fra brandmændenes fagforening, sagde, at der er blevet foretaget andre ændringer, siden det indenfor de sidste to årtier er blevet klart, at brandfolk får kræft i et alarmerende antal.
I fortiden, sagde han, ville holdene bringe deres dragter med hjem, ofte stille deres støvler og bukser i soveværelset for lettere iklædning i tilfælde af en sen nat alarm. Denne praksis eksisterer stort set ikke i dag. Brugen af luftforsynede og specialiserede gasmasker er også voksende, samt at brandmænd ofte bærer dem, selv når de ikke arbejder direkte i den varme zone.

Brandmænd er også sikret lovgivningsmæssig støtte for at hjælpe dem, der bliver syge. En lov fra 2009 har gjort det lettere for brandfolkene at få arbejdsskadeerstatning til dækning af behandling for de 10 mest forekomne former for kræft, for brandmænd.

Brandmændenes fagforening har også været aktiv i opnåelse af strammere regler om farlige kemikalier, siger Martell. Professionelle Brandmænd fra Maine støttede et lovforslag fremsat af tidligere Maine House Speaker Hannah Pingree, om at forbyde flammehæmmer, kendt som “deca” i 2007.
Dette kemiske stof var mistænkt for at være en nervegift, og blev også knyttet til andre langsigtede sundhedsmæssige problemer. Maine var en af kun to stater til at forbyde deca, men i dag har stoffets producenter, frivilligt udfaset produktet.

Shaw siger, at hendes fokus er koncentreret på brandmænd, fordi de er udsat for mange flere farlige kemikalier end den generelle befolkning. Alligevel, siger hun at tilstedeværelsen af flammehæmmere bør vedrøre alle.

Den originale artikel finder du her